Lid worden en contributietarieven

Inschrijven

Ben je enthousiast geworden? En wil je graag lid worden van onze zwemvereniging schrijf je dan in via onderstaand inschrijfformulier.

Inschrijfformulier 2019

Contributie

Onderstaande contributietarieven gelden met ingang van 1 juli 2019.

SPORT                                                            Halfjaar*        Per maand** (automatische incasso)

Waterpolo junior                                             € 123              € 19,67

Waterpolo pupil                                              € 123             € 19,67

Waterpolo aspirant                                         € 188              € 30,47

Waterpolo senior                                            € 201              € 32,73

Elementair zwemmen (week)                          € 123              € 19,67

Aangepast zwemmen                                      € 123              € 19,67

Recreatief zwemmen                                       € 123              € 19,67

Zwemmen J-Selectie                                       € 149               € 24,03

Zwemmen Selectie 2 keer per week                € 149               € 24,03

Zwemmen Selectie 3-4 keer per week            € 188               € 30,47

Zwemmen Selectie 5-6 keer per week            € 201               € 32,73

Aparte regeling voor eerstejaarsleden onder de 11 jaar:

Leden die op 1 juli van het betreffende jaar jonger zijn dan 11 jaar, in het eerste jaar van lidmaatschap zitten en maximaal één per week zwemmen, komen in aanmerking voor een verlaagd contributietarief van EUR 15,45-  i.p.v. EUR 19,67 . Dit is geldig tot 1 juli 2020.

Automatische incasso

De contributie van Zwem- en Poloclub Neptunia'24 wordt automatisch geïncasseerd en in maandelijkse termijnen van uw rekening worden afgeschreven. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat elk nieuwe leden samen met het inschrijfformulier ook een machtigingsformulier (laten) invullen.

Voor de bestaande leden die nog niet over zijn gestapt op automatische incasso is er nog een apart machtigingsformulier wat gebruikt kan worden om met ingang van 1 juli of 1 januari van het contributiejaar de automatische incasso te laten ingaan.

Klik hier voor het machtigingsformulier. Het formulier kan ingevuld gemaild worden (als Word document of als foto van een print) naar machtiging.neptunia24@gmail.com. Per post kan ook: Neptunia '24 ovv Machtiging, Burgermeester de Hooppark 4b, 8605 CR Sneek.

De (bestaande) leden die nog niet zijn overgestapt op automatische incasso betalen halfjaarcontributie. Zij ontvangen daarvoor een factuur. Halfjaarcontributie is niet van toepassing voor nieuwe leden. Naast de halfjaarcontributie wordt er nog € 5,- administratiekosten per halfjaarfactuur in rekening gebracht (besluit ALV 17 april 2018). Tevens heeft de ALV besloten dat bij aanmaningen de volgende boetetarieven in rekening worden gebracht bij respectievelijk de eerste, tweede en derde aanmaning: € 6,25 (v.a. 62 dagen achterstand), € 7,50 (v.a. 93 dagen achterstand) en € 9,75 (bij meer dan 124 dagen achterstand). Kosten voor het uit handen geven van de vordering aan een incassobureau zijn voor het betreffende lid.

Contributie bij opzegging van het lidmaatschap

Het Lidmaatschap geldt steeds tot schriftelijke wederopzegging bij de ledenadministratie en loopt per halfjaarperiode, te weten de eerste helft van een jaar (1 januari- 30 juni) en het tweede halfjaar (1 juli- 31 december). Opzegging dient te geschieden voor 1 juni (vanaf het tweede halfjaar) of voor 1 december (vanaf het eerste halfjaar van het volgende kalenderjaar). De opzegging gaat dus altijd in per eerstvolgende halfjaarperiode mits de opzegging tijdig (zie hiervoor) is gedaan. Het mailadres van de ledenadministratie is leden.neptunia24@gmail.com

Wijzigen contactgegevens

Wijziging van contactgegevens kun je mailen naar leden.neptunia24@gmail.com

Dit geldt ook wanneer je overgaat naar een andere sport of trainingsfrequentie.